ID Logistics utrzymuje dobrą dynamikę wzrostu w III kwartale 2020 roku

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „Tuż po tym jak w drugim kwartale stawialiśmy opór wpływom kryzysu pandemicznego Covid-19, w trzecim kwartale ID Logistics powrócił do stałego tempa wzrostu. W największym stopniu przyczyniła się do tego jakość portfela klientów, szczególnie w e-commerce oraz uruchomienie w pierwszej połowie roku nowych magazynów, zwłaszcza za granicą. Grupa nadal dostosowuje się do sytuacji związanej z rozwojem pandemii, przede wszystkim koncentrując się na obsłudze klientów oraz bezpieczeństwie zespołów pracowników”.

Ożywienie w III kwartale 2020 roku

Po wykazanej odporności w II kwartale (utrzymanie stabilnej sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.), Grupa ID Logistics w III kwartale odnotowała wzrost sprzedaży o 7,3 proc. (5,9 proc. w ujęciu like-for-like) do poziomu 412,1 mln EUR.

We Francji, rynku macierzystym, sprzedaż ID Logistics zwiększyła się o 2,1 proc. i wyniosła 183,8 mln EUR.

Operator odnotował dynamiczny wzrost przychodów z działalności na rynkach międzynarodowych, o 11,8 proc. do 228,3 mln EUR, przy przyspieszeniu w całym kwartale. Wynik ten uwzględnia takie czynniki jak: ogólnie niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, odczuwany zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, zmiany związane z zakończeniem działalności w RPA we wrześniu 2019 r. oraz Chinach w czerwcu 2020 r. a także konsolidację przejętej w grudniu ub.r. amerykańskiej firmy Jagged Peak. Po wyłączeniu tych pozycji sprzedaż netto w III kwartale wzrosła o 9,5 proc.

Dzięki ożywieniu gospodarczemu w III kwartale, po utrzymującym się wzroście w I kwartale oraz odporności biznesu na skutki pandemii w II, po pierwszych dziewięciu miesiącach Grupa ID Logistics odnotowała sprzedaż na poziomie 1,188 mld EUR, o 5,3 proc. (3,4 proc. like-for-like) więcej niż w analogicznym okresie ub.r. W tym okresie operator uruchomił 15 nowych magazynów (5 we Francji i 10 na rynkach zagranicznych).

Nowe umowy i magazyny

Mimo kryzysu pandemicznego, w III kwartale działania ID Logistics ukierunkowane były na dalszy rozwój biznesu. Operator wygrał kilka przetargów i rozpoczął realizację nowych umów.  Wśród tych najważniejszych wymienić można:

• We Francji Leroy Merlin powierzył ID Logistics zarządzanie nowym magazynem o powierzchni 24 tys. mkw., z którego od 2021 roku zaopatrywanych będzie 12 sklepów w regionie Lyonu.

• We Francji operator wzmocnił współpracę z Grupą Nestlé, obejmując zarządzanie magazynem w regionie paryskim, który ma odpowiadać za obsługę marek Nespresso i Dolce Gusto w ramach dystrybucji wielokanałowej.

• W Brazylii ID Logistics wzmocnił swoją pozycję jako operatora logistycznego specjalizującego się w obsłudze FMCG, dzięki rozpoczęciu obsługi magazynu o powierzchni 17 tys. mkw. dla Johnson&Johnson w regionie São Paulo.

•  Po Niemczech i Francji, Grupa ID Logistics wzmocniła współpracę z jednym ze światowych liderów rynku e-commerce, dla którego w Polsce uruchomiony został w rekordowo krótkim czasie magazyn o powierzchni 42 tys. mkw. w Krajkowie k/Wrocławia. Zespół ponad 500 pracowników odpowiada za kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, w tym usługi o wartości dodanej oraz realizację zamówień składanych online na platformie sprzedażowej przez klientów w Polsce i całej Europie.

Warto podkreślić, że w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku ID Logistics Polska uruchomił łącznie 6 nowych magazynów (w Rawie Mazowieckiej, Mszczonowie, Piotrkowie Trybunalskim, Teresinie, Grodzisku Mazowieckim i Krajkowie k/Wrocławia), o całkowitej powierzchni ponad 190 tys. mkw., w których zatrudniono ok. 1500 osób.

Perspektywy rozwoju biznesu

Dzięki wciąż bardzo zdywersyfikowanemu portfelowi klientów (40 proc. produkcja i dystrybucja żywności, 20 proc. handel elektroniczny) oraz zrównoważonemu zasięgowi geograficznemu, mimo pandemicznego kryzysu, ID Logistics utrzymuje stabilny poziom rozwoju biznesu. Tempo uruchamiania nowych magazynów nadal jest dynamiczne, a Grupa na bieżąco otrzymuje liczne zaproszenia do składania ofert, szczególnie w zakresie obsługi e-commerce. Pod koniec 2002 roku ID Logistics zamierza wciąż rozwijać swoją działalność, jednocześnie zachowując dużą ostrożność ze względu na rozwój kryzysu pandemicznego Covid-19. W tym kontekście priorytetami Grupy pozostaje ochrona pracowników, wsparcie klientów, tak aby w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na ich potrzeby oraz racjonalne zarządzanie środkami pieniężnymi. Operator wciąż będzie też poszukiwać nowych możliwości ekspansji, szczególnie w Europie Północnej oraz Stanach Zjednoczonych.

Dodaj komentarz