Ochrona środowiska. Jakie obecnie stosuje się metody?

Nasza przyszłość w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób będziemy eksploatowali i wykorzystywali środowisko naturalne. Jeżeli nie zaprzestaniemy pewnych działań, istnieje duża szansa, że zmiany, które wywoła działalność człowieka, odwrócą się przeciwko nam. Z tego powodu obecnie tak dużą wagę przykłada się do ochrony środowiska. Działania mające na celu troskę o naturę są wielokierunkowe i realizowane nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, duże i mniejsze firmy, ale i osoby prywatne. Jakie obecnie stosuje się metody ochrony środowiska? Podpowiadamy.

Monitoringi przyrodnicze

Jedną z metod, którą stosuje się w celu ochrony środowiska, są monitoringi przyrodnicze. Są to działania mające na celu monitorowanie skuteczności metod i środków ochrony środowiska przyrodniczego, które zostały wykorzystane zarówno przy inwestycjach komercyjnych, jak i infrastrukturalnych. W ramach takiej usługi firmy, które oferują monitoring porealizacyjny, raportują stan, a także wykorzystywanie obiektów pełniących funkcje na przykład przejść nad autostradami przez zwierzęta.

Raportują także śmiertelność zwierząt na autostradach i drogach ekspresowych, kontrolują szczelność ogrodzeń i obiektów naprowadzających dla herpetofauny. Sprawdzają także stan roślinności osłonowej i naprowadzającej, a także prowadzą monitoring występowania płazów w zbiornikach retencyjnych. Na tej podstawie opracowują kompleksowe raporty, dzięki którym można poprawić lub zmienić wykorzystane przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych rozwiązania, co może zmniejszyć śmiertelność zwierząt i zachować bogactwo flory i fauny na danym terenie.

Nadzór środowiskowy

Obecnie w przypadku wielu inwestycji budowlanych wydawane są decyzje środowiskowe, czyli dokumenty, które wskazują inwestorom, w jaki sposób powinni przeprowadzać poszczególne działania, by jak najbardziej zminimalizować negatywne skutki dla środowiska naturalnego takiej inwestycji. Na podstawie takiego dokumentu inwestor wie, w jaki sposób przeprowadzać poszczególne prace, aby nie zdegradować całkowicie terenu, na którym ma powstać na przykład budynek. Zazwyczaj podejmuje on współpracę z firmą, która zajmuje się nadzorem środowiskowym, ponieważ nierzadko takie działania wymagają współpracy specjalistów z wielu dziedzin, a więc nie tylko inżynierów, ale również przyrodników specjalizujących się w ornitologii, botanice czy ichtiologii.

W ramach działań nadzoru środowiskowego specjalistyczne firmy najpierw wykonują inwentaryzację, czyli tzw. raport zero, a następnie po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń w urzędach, nadzorują realizację robót i ich ewentualny wpływ na naturę. W razie konieczności przeprowadzają konsultacje z ekspertami i wykonują prace terenowe w zakresie czynnej ochrony natury, takie jak na przykład montaż tymczasowych ogrodzeń. Raportują również działania nadzoru przyrodniczego.

Każda osoba może dbać o środowisko naturalne, ponieważ metod troski o naturę jest wiele. Segregowanie śmieci, korzystanie z odnawialnych źródeł energii czy zrezygnowanie z tradycyjnych pieców opalanych węglem kamiennym to tylko niektóre sposoby, które każdy z nas może wykorzystywać, by nieco ulżyć naszej planecie.

Dodaj komentarz