Relacja z wydarzenia: PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zorganizowało 13. edycję PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem pod hasłem MIASTO / BUDYNKI / LUDZIE. Wydarzenie odbyło się 22 kwietnia br. online, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi.

PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. 22 kwietnia br. odbyła się już 13. edycja tego projektu.

Tematyka wydarzenia zawsze skupiona jest wokół zrównoważonego budownictwa. To projektowanie, budowa i użytkowanie budynków o jak najmniejszym wpływie na środowisko i odpornych na zmiany klimatu, wywierających pozytywny wpływ na zdrowie, komfort i jakość życia ludzi.

PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem rozpoczął się szkoleniem nt. potrzeby bioróżnorodności, w tym działań, jakie należy podjąć, oraz niezbędnej zielonej i małej infrastruktury bazującej na ekologicznych rozwiązaniach. Jako eksperci wystąpili Aleksandra Szurlej-Kielańska (Tactus) oraz Piotr Hołubowicz (SEEDiA).

Miasta, w których żyjemy mogą wywierać na nas pozytywny wpływ. Żeby wdrożyć regeneracyjne podejście do życia i działać więcej, by nasze miasta spełniały dobrze swoje funkcje, były zeroenergetyczne i odporne na zmiany klimatu oraz dopasowane do oczekiwań mieszkańców, potrzeba współpracy. Każdy z nas ma tutaj swoją rolę, podkreśliła Cristina Gamboa, CEO World Green Building Council w przygotowanym krótkim wystąpieniu dla PLGBC z okazji Światowego Dnia Ziemi.

W ramach wydarzenia podczas trzech wejść online odbyły się trzy panele dyskusyjne

  • Panel: Zrównoważone miasto.

O elastycznym i odpornym na zmiany klimatu mieście, technologiach i rozwiązaniach dla zrównoważonej architektury, sposobach redukcji negatywnego wpływu na środowisko, ekorozwoju produktów rozmawiali: Sylwia Buźniak (innogy Polska), Łukasz Ciszewski (Assa Abloy), Magdalena Gruna (Vectorworks Polska) oraz Błażej Szymczyński jako moderator (JW+A).

  • Panel: Ograniczony ślad węglowy / Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa.

O potrzebie tworzenia polskiej mapy drogowej dekarbonizacji budownictwa, którą opracowuje PLGBC (jako pierwsza z green building councils w Europie) oraz sposobach finansowania działań dyskutowali: Robert Adamczyk (EBRD), Agata Golec (Skanska), Piotr Jurkiewicz (OW SARP / Architekci Dla Klimatu), Janusz Mizerny (Sweco Polska) i Alicja Kuczera (PLGBC) w roli moderatora panelu.

  • Panel związany z premierą raportu PLGBC „Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2021”, zawierającego najnowsze analizy certyfikacji budynków na polskim rynku.

PLGBC opracowało szóstą edycję raportu Certyfikacja zielonych budynków w liczbach. Organizacja prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, GBS, HQE, LEED i WELL, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zrównoważonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju. W rozmowie nt. potrzeby certyfikacji budynków, zmiany oczekiwań klientów i wdrażanych standardów zrównoważonego budownictwa  udział wzięły: Dorota Bartosz (PLGBC), Emilia Dębowska (Panattoni Development Europe), Ewelina Grodzicka (HB Reavis Poland) oraz Ewa Kowalska-Ocneanu (WSP Polska) jako moderator.

Przygotowano także dodatkowe aktywności podczas Dnia Ziemi:

  • premierę Poradnika Zielony potencjał inwestycji. Obiekty przyjazne przyrodzie, przygotowanego przez Tactus,
  • propozycję 13 aktywności zachęcających do działań bliskich środowisku (bo każdy dzień jest Dniem Ziemi),
  • film „Nasze zadanie” z prof. Szymonem Malinowskim (Nauka o klimacie / Ambasador kampanii #BuildingLife) na temat tego, co każdy z nas może zrobić, by walczyć z globalnym ociepleniem.

Dodaj komentarz